Evaluatie VGBA en ViO

article image

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Evaluatie van de Verordening gedrags- en beroepsregels Accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)

: juli 2018 - december 2019

: definitief

Doelstelling

In 2014 zijn de VGBA en ViO van kracht geworden. Tijdens de totstandkoming van de VGBA en ViO werd afgesproken dat na verloop van tijd een evaluatie zou plaatsvinden. Klopt het dat het fundament van deze regelgeving staat? Zou deze regelgeving nog meer verduidelijkt moeten worden? Wordt de toepasbaarheid als lastig ervaren? Vinden belanghebbenden dat deze regelgeving tot het gewenste gedrag leidt? Aan de hand van o.a. deze vragen wil de NBA de ervaringen inzake de VGBA en ViO van accountants en andere stakeholders met elkaar laten delen.

» Projectplan evaluatie VGBA en ViO

De voorgestelde wijzigingen worden in eerste instantie informeel en in een tweede ronde formeel geconsulteerd.

 • Juni 2020: Publicatie van de conclusie naar aanleiding van de reacties op de consultatie van de VGBA en ViO.
 • Maart 2020: De afronding van het project loopt vertraging op met andere prioriteiten tijdens de coronacrisis.
 • Januari 2020: Met het oog op een eindrapportage wordt ook nagedacht over vervolgstappen die kunnen worden opgepakt als mogelijke nieuwe projecten.
 • Oktober 2019: De input verkregen uit de consultatie is verwerkt in een rapportage. Momenteel wordt gewerkt aan een eindrapportage welke t.z.t. op de website wordt gepubliceerd.
 • Augustus/september 2019: De bevindingen uit de evaluatie zijn ter consultatie aan de leden voorgelegd. De consultatietermijn loopt tot 13 september.
 • Juli 2019: Het bestuur gaat akkoord met de consultatie van de rapportage.
 • Voorjaar 2019: Rapportage wordt opgesteld.
 • November 2018: Enquête wordt uitgezet onder een groot aantal accountants.
 • Oktober 2018: Rondetafel bijeenkomsten worden georganiseerd.  
 • September 2018: Interviews met betrokkenen worden gehouden.  
 • Mei 2018: Projectplan is opgesteld.

 

Consultatietermijn: 19 juli – 13 september 2019
De consultatietermijn is verlopen.  

Consultatiereacties

 

De Evaluatie van de VGBA & ViO is afgerond met een conclusie naar aanleiding van de reacties op het consultatiedocument Evaluatie VGBA en ViO.