Recent afgesloten consultaties

Op deze pagina vindt u consultaties die recent zijn afgesloten, maar nog niet zijn omgezet in regelgeving.

Gewijzigde Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)

16 november 2018 - Het bestuur van de NBA heeft ingestemd met enkele wijzigingen van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). Deze wijzigingen treden in werking 'op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant' d.d. 15 november 2018. De wijzigingen gelden meteen. Er is geen overgangsrecht. Dit is niet nodig. De wijzigingen helpen accountants juist bij het toepassen van de NVKS.

Consultatie Nadere voorschriften permanente educatie 2019

5 september 2018 – Met ingang van 1 januari 2019 wordt een nieuw PE-model ingevoerd. Dit model is gebaseerd op een te behalen leerresultaat in plaats van een inspanning. Het nieuwe PE-model is daarmee een outputgericht systeem.

Consultatieperiode liep tot 4 oktober 2018

Consultatiereacties nadere voorschriften permanente educatie

Consultatie twee technische wijzigingen NV COS

De wijzigingen hebben betrekking op de vertaling van het begrip ‘network firm’ en op de informatie die weggelaten moet worden bij een oordeelonthouding bij een oob.

Consultatietermijn liep tot 10 september 2018. Het bureau is momenteel bezig met het analyseren van de ingekomen consultatiereacties (op volgorde van binnenkomst):

Consultatie NBA-handreiking 1141 Data-analyse bij de controle: uitdagingen en vooral kansen

11 juli 2018 - Accountants maken bij hun jaarrekeningcontrole in toenemende mate gebruik van data-analyse. Deze toepassing varieert van controles anders uitvoeren ('doing things differently') tot herontwerp van de controle ('doing different things'). Gezien de vragen vanuit de praktijk hoe dit past in de controlestandaarden, heeft de NBA-handreiking 1141 in concept ontwikkeld. Leden en belanghebbenden kunnen tot 18 september a.s. op de concepthandreiking reageren.

Consultatietermijn liep tot 18 september 2018. Het bureau is momenteel bezig met het analyseren van de ingekomen consultatiereacties (op volgorde van binnenkomst):

oranje-lijn.png

Consultatie NBA-handreiking 1139

11 april 2018 - De communicatie met de met governance belaste personen is belangrijk bij het uitvoeren van een kwalitatief goede controle. Door de goede communicatie verkrijgt de accountant informatie die hem helpt bij het plannen en uitvoeren van de controle. Maar hij vertrekt ook informatie die de met governance belast personen helpt hun toezicht uit te voeren.

Consultatieperiode loopt tot: 29 mei 2018

oranje-lijn.png

Consultatie NV NOCLAR

Consultatieperiode liep tot: 23 maart 2018
Onderstaand de consultatiestukken, voor meer informatie over NOCLAR zie;  https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/noclar/

Consultatie NBA-handreiking 1140

De NVKS in vraag en antwoord

Definitieve versie NBA-handreiking 1140 - De NVKS in vraag en antwoord. Deze NBA-handreiking werkt 24 vragen uit die leven over de NVKS. Hierin vinden kleine accountantseenheden uitleg voor de toepassing in de praktijk. Maar veel uitleg is ook van toepassing voor grotere accountantseenheden. Op 9 februari 2018 publiceerde de NBA een consultatieversie. De handreiking is nu definitief. U vindt de definitieve versie van de handreiking hieronder.