Archief project Visie accountancy
Een beroep met toekomst

Sinds 2017 heeft de NBA samen met leden en stakeholders gewerkt aan een duidelijke visie op de toekomst van het beroep en de rol van de beroepsorganisatie onder de naam Visie accountancy: Een beroep met toekomst. Een intensief traject dat in december 2016 werd afgetrapt met prikkelende observaties van de Arenagroep.

Startschot was het inspiratiedocument (pdf) dat in het najaar van 2016 werd opgesteld door de zogenoemde Arenagroep, een groep van ongeveer twintig 'koplopers en frisdenkers' van binnen en buiten het accountantsberoep. In de samenvatting (pdf) staat welke perspectieven de Arenagroep ziet voor ons beroep.

In totaal bestaat het visieproces ‘Een Beroep met Toekomst’ uit 3 fases: verbreding, verdieping en verankering.

Fase 1 - verbreding
Fase 1 is gestart voorjaar 2017. Hierbij ging de NBA in gesprek met zo veel mogelijk leden, onder meer tijdens afdelingsbijeenkomsten en speciale evenementen. Totaal waren dit ruim 30 verbredende visiediscussies. 

Op 13 juli 2017 sloot de NBA de eerste verbredende fase af met de publicatie van het verslag over ‘Een Beroep met Toekomst’. In dit verslag staat beschreven wat de ruim 30 bijeenkomsten en dialoogsessies met NBA-leden over de toekomst van het accountancyberoep heeft opgeleverd. Wat blijft belangrijk? Wat bindt? En: wat verwachten leden van hun beroepsorganisatie?

Fase 2 - verdieping
Fase 2 stond in het teken van de Verdieping. In vier themagroepen werden betrokkenen en experts gevraagd om mee te denken, waarna de leden werden geconsulteerd over de visie. Fase 2 is begin 2018 afgesloten met de publicatie van het definitieve visiedocument.

Fase 3 - verankering
Fase 3 is eind januari 2018 gestart. Dit betreft de verankering van het visiedocument in een meerjarenplan / Vernieuwingsagenda dat / die is besproken in de ALV van juni 2018.

In de Vernieuwingsagenda die is gepubliceerd in april 2018 presenteert de NBA nieuwe initiatieven om invulling te geven aan de vijf thema's uit het visiedocument.

Alles over de Vernieuwingsagenda

Oranje lijn