Begrippenlijst bij de HRA

De begrippenlijst in de NV COS is per 2022 ingetrokken en overgenomen in een begrippenlijst bij de HRA. Dit overzicht is te vinden op: www.NBA.nl/hra-begrippenlijst . Daarnaast zijn definities gewoonlijk ook te vinden in artikel 1 van de desbetreffende regelgeving. 

In de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) staan deze onder:

  • de paragraaf ‘Definities’ in de betreffende standaard; en

  • Standaard 000N Aanvulling op de definities in de Standaarden van de NV COS.