Besluit verzekerde bedragen NVKS

Bestuursbesluit van 14 november 2017 inzake het vaststellen van de minimale hoogte van de verzekerde bedragen en het maximale eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Besluit NVKS)

Opschrift

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen;

Stelt het volgende besluit vast:

Artikel 1

Het verzekerd bedrag per aanspraak, bedoeld in artikel 15, tweede lid onder b, van de NVKS bedraagt:

  1. bij een jaaromzet van € 500.000 tenminste € 300.000;

  2. bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000 tenminste € 500.000;

  3. bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000 tenminste € 1.250.000;

  4. bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer tenminste € 3.000.000.

Artikel 2

Het eigen risico, bedoeld in artikel 15, tweede lid onder d, van de NVKS bedraagt bij een jaaromzet tot € 2.500.000 maximaal € 25.000. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het accountantskantoor zelf de hoogte van het eigen risico.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verzekerde bedragen NVKS.

De voorzitter van het bestuur,

P.J.A.M. Jongstra RA