Ter introductie

Voor u ligt HRA editie 2021 met de relevante wet- en regelgeving voor accountants. Deze uitgave bevat wetgeving, een EU-verordening en EU-richtlijn, verordeningen en nadere voorschriften waaronder de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden. Zo heeft u alle regelgeving bij elkaar.

 

In editie 2021 zijn de volgende belangrijke aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van editie 2020:

 • Besluit toezicht accountantsorganisaties, in werking getreden op 29 oktober 2020;Aanpassing als gevolg van inwerkingtreding Wijzigingsbesluit financiële markten 2019, betreft opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling.

 • Wijziging Nadere voorschriften kwaliteitssystemen, in werking getreden op 23 oktober 2020;Aanpassing in verband met samenwerken binnen een netwerkonderdeel.

 • Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), in werking getreden op 4 maart 2021;

  • Aanpassing van de Begrippenlijst in verband met onderstaande nieuwe standaarden;

  • Nieuwe Standaard 3900N; Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Assurance;

  • Nieuwe Standaard 4415N; Accountantsopdracht bij de NOW-regeling - Aan assurance verwant;

  • Nieuwe Standaard 4416N; Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling.

 

In de verordeningen en nadere voorschriften zijn verwijzingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld ‘Zie T1’. Dit betreft verwijzingen naar de Toelichting bij de specifieke verordening of bij het nadere voorschrift. Deze verwijzingen zijn opgenomen in het kader van de toegankelijkheid voor de lezer van de HRA, maar maken geen deel uit van de vastgestelde verordeningen en nadere voorschriften.

 

De HRA is ook als App beschikbaar. De aankoop van dit boek geeft ook een jaar lang recht op het gratis gebruik van de HRA App. U kunt de HRA App 2021 ophalen in de App Store of de Google Play Store met behulp van de unieke registratiecode voor in dit boek. Daar treft u ook een nadere instructie aan.

 

Amsterdam, maart 2021