Ter introductie

Voor u ligt HRA editie 2020 met de relevante wet- en regelgeving voor accountants. Deze uitgave bevat wetgeving (waaronder EU-verordening en –richtlijn), verordeningen en nadere voorschriften waaronder de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden. Zo heeft u alle regelgeving bij elkaar.

 

In editie 2020 zijn de volgende belangrijke aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van editie 2019:

  • Wet op het accountantsberoep, in werking getreden op 1 januari 2020;Wijzigingen als gevolg van de Wijzigingswet financiële markten 2019.

  • Wet tuchtrechtspraak accountants, in werking getreden op 1 januari 2020;Wijzigingen als gevolg van de aanpassing Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

  • Wet toezicht accountantsorganisaties, in werking getreden op 1 januari 2020;Kleine aanpassing in de bijlage als gevolg van Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang.

  • Besluit toezicht accountantsorganisaties, in werking getreden op 1 januari 2020;Verschillende aanpassingen als gevolg van Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang en het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019.

  • Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), in werking getreden 1 januari 2020;Aanpassing in verband met herintroductie collegiaal overleg.

  • Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), in werking getreden op 1 januari 2020;Aanpassing aantal artikelen over langdurige betrokkenheid bij dienstverlening aan de verantwoordelijke partij.

  • Nadere voorschriften permanente educatie 2019, in werking getreden op 1 januari 2020;Aanpassing: opstellen plan van aanpak voor 1 april van het kalenderjaar.

  • Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), in werking getreden op 3 maart 2020; Aanpassing Standaard 540 Controle van schattingen en toelichtingen daarop. Aantal kleinere wijzigingen overige standaarden in verband met aangepaste Standaard 540.

 

In de verordeningen en nadere voorschriften zijn verwijzingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld ‘Zie T1’. Dit betreft verwijzingen naar de Toelichting bij de specifieke verordening of bij het nadere voorschrift. Deze verwijzingen zijn opgenomen in het kader van de toegankelijkheid voor de lezer van de HRA, maar maken geen deel uit van de vastgestelde verordeningen en nadere voorschriften.

 

De HRA is ook als App beschikbaar. De aankoop van dit boek geeft ook een jaar lang recht op het gratis gebruik van de HRA App. U kunt de HRA App 2020 ophalen in de App Store of de Google Play Store met behulp van de unieke registratiecode voor in dit boek. Daar treft u ook een nadere instructie aan.  

Amsterdam, maart 2020