Regelgeving-technische informatie

Betreft

Besluit

Goedkeuring minister

Bekendmaking

In werking

Nieuwe regeling

9 oktober 2018

Stcrt. 2019, 6417, 15 maart 2019

16-3-2019

Nieuwe regeling

12 december 2017

Stcrt. 2018, 65, 12 januari 2018

1-1-2018

Nieuwe regeling

6 december 2016

31 januari 2017, nr. 2017-0000016089

Stcrt. 2017, 8363, 23 februari 2017

1-1-2017

Nieuwe regeling

5 april 2016

Stcrt. 2016, 22864, 27 mei 2016

1-4-2016

Nieuwe regeling

9 december 2014

27 januari 2015, FM/2014/2020/M

Stcrt. 2015, 4650, 19 maart 2015

1-1-2015

Nieuwe regeling

16 december 2013

van 25 februari 2014, FM/2014/298 M

Stcrt. 2014, 12188, 12 mei 2014

15-12-2013