Ter introductie

Voor u ligt HRA editie 2019 met de relevante wet- en regelgeving voor accountants. Deze uitgave bevat wetgeving (waaronder EU-verordening en –richtlijn), verordeningen en nadere voorschriften waaronder de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden. Zo heeft u alle regelgeving bij elkaar.

In editie 2019 zijn de volgende belangrijke aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van editie 2018:

  • Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen; Nieuw opgenomen.

  • Wet tuchtrechtspraak accountants, in werking getreden op 1 januari 2019;Wijzigingen als gevolg van de Wijzigingswet financiële markten 2018.

  • Wet op het accountantsberoep, in werking getreden op 1 februari 2019;Verschillende aanpassingen.

  • Wet toezicht accountantsorganisaties, in werking getreden op 1 februari 2019;Verschillende aanpassingen als gevolg van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.

  • Besluit toezicht accountantsorganisaties, in werking getreden op 1 juli 2018;Verschillende aanpassingen als gevolg van Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.

  • Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS), in werking getreden op 16 november 2018;Aantal verduidelijkingen aangebracht, waaronder het opnemen van een hardheidsclausule ingeval van onvoorziene omstandigheden. Als gevolg hiervan is ook de Toelichting bij de NVKS aangepast.

  • Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (Nadere voorschriften NOCLAR), in werking getreden op 1 januari 2019;Nieuwe regelgeving.

  • Nadere voorschriften houdende regels voor de permanente educatie van accountants (Nadere voorschriften permanente educatie 2019) (nieuw), in werking getreden op 1 januari 2019;Dit betreft regelgeving die gefaseerd wordt ingevoerd, die de beroepsontwikkeling centraal stelt en gericht is op leerresultaat in plaats van het halen van de 40-urennorm. In verband met de gefaseerde invoering zijn ook de oude Nadere voorschriften PE nog opgenomen in de HRA.

  • Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), in werking getreden op 16 maart 2019; Aantal standaarden is aangepast in verband invoering van de NV NOCLAR en aanpassing van de NVKS, waaronder: Standaarden 210, 220, 240, 250, 260, 450, 500, 2400, 3000A, 3000D, 3402, 3410, 3850N, 4400 en 4410.

 

In de verordeningen en nadere voorschriften zijn verwijzingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld ‘Zie T1’. Dit betreft verwijzingen naar de Toelichting bij de specifieke verordening of bij het nadere voorschrift. Deze verwijzingen zijn opgenomen in het kader van de toegankelijkheid voor de lezer van de HRA, maar maken geen deel uit van de vastgestelde verordeningen en nadere voorschriften.

 

De HRA is ook als App beschikbaar. De aankoop van dit boek geeft ook een jaar lang recht op het gratis gebruik van de HRA App. U kunt de HRA App 2019 ophalen in de App Store of de Google Play Store met behulp van de unieke registratiecode voor in dit boek. Daar treft u ook een nadere instructie aan.  

Amsterdam, maart 2019