Slotbepalingen NV COS

Overgangsrecht
  1. Standaard 3850N van de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden zoals in werking getreden op 1 januari 2017 mag worden toegepast op een opdracht waarvan:

    1. de werkzaamheden zijn aangevangen voor 1 januari 2018; en

    2. het rapport wordt gedateerd uiterlijk op 31 december 2018.

  2. Standaard 4400 van de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden zoals in werking getreden op 1 januari 2017 mag worden toegepast op een opdracht waarvan:

    1. de opdrachtuitvoering is aangevangen voor 1 januari 2018; en

    2. het rapport wordt gedateerd uiterlijk op 31 december 2018;  

Intrekking

De NV COS zoals in werking getreden op 1 januari 2017 worden ingetrokken.

 

Inwerkingtreding

Deze nadere voorschriften treden in werking op 1 januari 2018.

Citeertitel

Deze nadere voorschriften worden aangehaald als: Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden, bij afkorting NV COS.

Ondertekening van de regeling

De voorzitter