Ter introductie

Voor u ligt HRA editie 2018 met de wet- en regelgeving voor accountants geldend per 1 januari 2018. Deze uitgave bevat wetgeving (waaronder de EU-verordening), verordeningen en nadere voorschriften waaronder de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden. Zo heeft u alle regelgeving bij elkaar.

 

In editie 2018 zijn de volgende belangrijke aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van editie 2017:

  • Wet op het accountantsberoep, in werking getreden op 27 juni 2017Wijzigingen als gevolg van de Herstelwet financiële markten 2017.

  • Wet toezicht accountantsorganisaties, in werking getreden op 1 januari 2018Verschillende aanpassingen als gevolg van de Herstelwet financiële markten 2017.

  • Besluit toezicht accountantsorganisaties, in werking getreden op 17 juni 2017Aanpassingen als gevolg van het Implementatiebesluit wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen.

  • Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), zoals vastgesteld op 12 december 2017De volgende Standaarden zijn ingrijpend gewijzigd, dan wel nieuw:

    • Standaard 3850N, Assurance- en overige opdrachten met betrekking tot prospectussen;

    • Standaard 4400N (Nieuw), Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden. Standaard 4400 is hierdoor vervallen.

  • RKB1 en de Nadere voorschriften accountantskantoren (NVAK assurance en NVAK aan assurance verwant) zijn niet langer nodig na implementatie van de NVKS)Met de implementatie van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) per 1 januari 2018 is sprake van één set van regels voor accountantskantoren en accountantsafdelingen (alle accountantseenheden met uitzondering van accountantsorganisaties). Met het oog op de nieuwe NVKS zijn de Nadere voorschriften Accountantskantoren en RKB1 komen te vervallen. Daar waar in de oude bundel werd verwezen naar de NVAK of de RKB1 zijn deze nu veranderd in NVKS.

 

In de verordeningen en nadere voorschriften zijn verwijzingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld ‘Zie T1’. Dit betreft verwijzingen naar de Toelichting bij de specifieke verordening of bij het nadere voorschrift. Deze verwijzingen zijn opgenomen in het kader van de toegankelijkheid voor de lezer van de HRA, maar maken geen deel uit van de vastgestelde verordeningen en nadere voorschriften.

 

De HRA is ook als App beschikbaar. De aankoop van dit boek geeft ook een jaar lang recht op het gratis gebruik van de HRA App. U kunt de HRA App 2018 ophalen in de App Store of de Google Play Store met behulp van de unieke registratiecode voor in dit boek. Daar treft u ook een nadere instructie aan.

 

Amsterdam, maart 2018