Slotbepalingen NV COS

Overgangsrecht
 1. Standaarden 200 tot en met 810 van de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden zoals in werking getreden op 1 april 2016 mogen worden toegepast op een opdracht waarvan:

  1. de verslagperiode voor 15 december 2016 is geëindigd; en

  2. de verklaring wordt gedateerd uiterlijk op 31 december 2017.

 2. Standaard 3000 van de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden zoals in werking getreden op 1 april 2016 mag worden toegepast op een assurance-opdracht waarvan:

  1. de verslagperiode eindigt voor 15 december 2016; en

  2. het assurance-rapport wordt gedateerd uiterlijk op 31 december 2017.

 3. Standaard 3000D hoeft niet te worden toegepast op een directe-opdracht waarvan:

  1. de opdrachtuitvoering is aangevangen voor 1 januari 2017; en

  2. het assurance-rapport wordt gedateerd uiterlijk op 1 juli 2017, mits Standaard 3000 van de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden zoals in werking getreden op 1 april 2016 wordt toegepast. 

Intrekking

De NV COS zoals in werking getreden op 1 april 2016 worden ingetrokken.

 

Inwerkingtreding

Deze nadere voorschriften treden in werking op 1 januari 2017 of, indien de publicatie plaatsvindt na 1 januari 2017, op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werken in dat geval terug tot en met 1 januari 2017.

Citeertitel

Deze nadere voorschriften worden aangehaald als: Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden, bij afkorting NV COS.

Ondertekening van de regeling

De voorzitter