Ter introductie

Voor u ligt HRA editie 2017 met de wet- en regelgeving voor accountants geldend per 1 januari 2017. Deze uitgave bevat wetgeving, verordeningen en nadere voorschriften waaronder de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden. Zo heeft u alle regelgeving bij elkaar.

 

In editie 2017 zijn de volgende belangrijke aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van editie 2016:

 • EU-verordening Nr. 537/2014; eisen wettelijke controles van financiële overzichten van oob's, in werking getreden op 17 juni 2016 (Nieuw)Deze verordening heeft rechtstreekse werking voor oob-kantoren en wordt eventuele landenopties daargelaten direct toegepast zonder omzetting in nationale wetgeving.

 • Wet toezicht accountantsorganisaties, in werking getreden op 1 januari 2017 Verschillende aanpassingen als gevolg van wijziging van de EU-richtlijnen op het gebied van wettelijke controles en invoering bovenstaande EU-verordening.

 • Besluit toezicht accountantsorganisaties, in werking getreden op 1 januari 2017Verschillende aanpassingen als gevolg van wijziging van de EU-richtlijnen op het gebied van wettelijke controles en bovenstaande EU-verordening.

 • Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), vastgesteld op 17 mei 2016. De aanpassingen zijn het gevolg van de aanpassingen in de Europese regelgeving op het gebied van wettelijke controles die per 17 juni in werking is getreden. De aanpassingen gelden voor boekjaren die zijn begonnen na 17 juni 2016. Ook de Toelichting op de ViO is hierdoor ingrijpend gewijzigd.

 • Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (Nieuw)De NVKS moeten door alle accountantseenheden geïmplementeerd zijn op 1 januari 2018, maar mogen vanaf 1 januari 2017 al worden toegepast. Met de implementatie van de NVKS is er sprake van één set van regels voor accountantskantoren en accountantsafdelingen (alle accountantseenheden met uitzondering van accountantsorganisaties).

 • Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), zoals vastgesteld op 6 december 2016De volgende Standaarden zijn ingrijpend gewijzigd:

  • Standaarden in de 700- en 800-serie, als gevolg van de invoering van de uitgebreide controleverklaring;

  • Standaarden 3000A en 3000D (nieuw), hiermee is de nieuwe clarified ISAE 3000 van de IAASB geïmplementeerd.

 • Wijziging Stramien voor assurance-opdrachtenBetreft enkele aanpassingen naar aanleiding van herziening Standaard 3000.

 

In de verordeningen en nadere voorschriften zijn verwijzingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld ‘Zie T1’. Dit betreft verwijzingen naar de Toelichting bij de specifieke verordening of bij het nadere voorschrift. Deze verwijzingen zijn opgenomen in het kader van de toegankelijkheid voor de lezer van de HRA, maar maken geen deel uit van de vastgestelde verordeningen en nadere voorschriften.

 

De HRA is ook als App beschikbaar. De aankoop van dit boek geeft ook een jaar lang recht op het gratis gebruik van de HRA App. U kunt de HRA App 2017 ophalen in de App Store of de Google Play Store met behulp van de unieke registratiecode voor in dit boek. Daar treft u ook een nadere instructie aan.

 

Amsterdam, april 2017