Openstaande FAQ's

De NBA heeft de volgende vragen schriftelijk, zo mogelijk met antwoordvoorstellen, aan het ministerie van SZW voorgelegd. Wij hebben hierop nog geen definitieve schriftelijke antwoorden ontvangen. Zodra de antwoorden bekend zijn, zullen wij ze op onze website plaatsen. Het is dus niet nodig om deze vragen nogmaals aan de medewerkers van onze helpdesk voor te leggen.

Openstaande FAQ's

Datum Vraag
15-10-2021 Verwijderde toelichtingen op de website van het UWV zelf, waarnaar wordt verwezen in FAQ's van de NBA terugplaatsen.
01-02-2022 NOW 3.1 vierweekstermijn 10 t/m 12 of 11 t/m 13, zie artikel 16 lid 5 en 16 lid 6.
09-02-2022 Diverse vragen rond de (on)mogelijkheden om opdrachten samen met een derdenverklaring NOW 3 (derde, vierde en vijfde tranche) te combineren of samen te voegen.
18-07-2022 Probleempunten formulier en verklaringsformat bij gecombineerde opdrachten NOW 3 en 4.
08-02-2023 Is het Buitengewoon begunstigend beleid (BBB) uit FAQ 27a voor verkrijgingen na 1 februari 2020 ook van toepassing voor de NOW 5 en NOW 6 (tranches 7 en 8). Of wordt daar volstaan met de differentiatie in de regeling zelf. M.a.w. kan de werkgever hier kiezen?