Openstaande FAQ's

De NBA heeft de volgende vragen schriftelijk, zo mogelijk met antwoordvoorstellen, aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voorgelegd. Wij hebben hierop nog geen definitieve schriftelijke antwoorden ontvangen. Zodra de antwoorden bekend zijn, zullen wij ze op onze website plaatsen. Het is dus niet nodig om deze vragen nogmaals aan de medewerkers van onze helpdesk voor te leggen.

Openstaande FAQ's TVL

Datum Vraag
24-01-2022 Vrijwillig lagere TVL aanvragen (vgl. NOW)
28-01-2022 Peilmoment omvang groep
31-01-2022 Vervolgvragen OIM T11
11-02-2022 Continuïteitsbijdrage doelgroepenvervoer meetellen staatssteunplafond?
15-02-2022 Proces geconstateerde onjuistheden na de bezwaartermijn
23-02-2022 Zorgpunten schrijnende gevallen, wettelijk kader OIM / dubbele toets, protocol in relatie tot VGBA, omzet en btw-aangiften, via-bepaling
01-03-2022 Verzonden vragenbrieven elimineren intercompany omzet