CheckMate - checklist jaarverslaggeving

Voldoet de jaarrekening die u of uw medewerkers hebben samengesteld of gecontroleerd aan de wet- en regelgeving volgens Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving? Met de digitale applicatie CheckMate van Wolters Kluwer kunt u dit eenvoudig en snel vaststellen.

CheckMate in het kort

CheckMate checkt juiste toepassing Nederlandse verslaggevingsregels
CheckMate is online software voor accountants en opstellers van jaarrekeningen om te bepalen of een jaarrekening voldoet aan alle wetten en richtlijnen. CheckMate omvat een vragenlijst die centraal staat en die op basis van de gegeven antwoorden alleen de relevante vervolgvragen toont; alle niet-relevante vragen worden niet gepresenteerd. Deze vragen zijn voorzien van links naar de bijbehorende artikelen uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en Titel 9 boek 2 BW.

Aan het eind van de vragenlijst genereert CheckMate overzichtelijke rapporten om te printen of als pdf op te slaan. Hiermee kan worden aangetoond dat aan alle wettelijke regels en richtlijnen is voldaan. Of, indien nodig, waar en waarom daarvan afgeweken is

Aan de hand van een aantal voorloopvragen biedt de software van CheckMate dié controlevragen aan die specifiek gelden voor de betreffende rechtspersoon (groot, middelgroot, klein, inrichtings- of publicatiestukken). Ook een aantal bijzondere bedrijfstakken is in CheckMate opgenomen. Zo mist u geen enkele wettelijke bepaling of Richtlijn voor de jaarverslaggeving die van toepassing is. Dus veel meer zekerheid met beperkte extra tijd!

Een flexibel en gebruikersvriendelijk programma
De gebruiker beantwoordt de vragen aan de hand van de voorliggende jaarrekening. Als hij meent dat van de regels kan worden afgeweken, moet hij de keuze motiveren in een tekstveld. De gebruiker kan nagaan welke vragen al zijn beantwoord en welke nog moeten worden doorlopen. Teruggaan kan natuurlijk ook, evenals bepaalde secties overslaan. Na afloop wordt een (deel)rapport gegenereerd waarin de keuzes en antwoorden overzichtelijk worden gepresenteerd. CheckMate biedt de mogelijkheid om alleen dié vragen te reviewen waarbij is afgeweken van de wet- en regelgeving.

Wet- en regelgeving geïntegreerd
In elke vraag staat een link naar het relevante wetsartikel of de relevante richtlijn. Met één muisklik verschijnt het wetsartikel of Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Educatief
Het programma is ook zeer geschikt als leermethode, is de ervaring van gebruikers. U wordt namelijk per vraag geconfronteerd met de relevante wet- en regelgeving.

Altijd actueel
Een actuele versie van CheckMate verschijnt jaarlijks in december/januari.

Betrokkenheid van de NBA
Verslaggevingsspecialisten van KPMG onderhouden jaarlijks de vragenlijst. De NBA wordt hierbij als kennisorganisatie betrokken, beoordeelt de kwaliteit en voorziet de software van haar kwaliteitskeurmerk. Uitgeverij Wolters Kluwer verkoopt deze software aan accountants en andere financieel professionals.

Bestellen met korting?

Als NBA-lid krijgt u 15% korting op de prijs van:
Checkmate voor grote-, middelgrote- en kleine rechtspersonen
Prijs 2023: € 689,00 excl. BTW, per gebruiker, per jaar.
Voor meer gebruikers kunt u contact opnemen met Wolters Kluwer (0570- 673449).

De korting geldt voor AA's en RA's.

Om te bestellen stuurt u een mailtje naar boekhandel@nba.nl. Vermeld daarbij de volgende informatie:

  • Bedrijfsnaam
  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Of u AA of RA bent
  • Aantal gebruikers van Checkmate

De NBA stuurt de bestellling door naar Wolters Kluwer. Zij zullen zorg dragen voor de verdere afhandeling. Voor meer informatie: www.wolterskluwer.nl/checkmate