Webinar: Relatie tussen commissarissen en accountants van woningcorporaties

In samenwerking met de VTW organiseerde de NBA stuurgroep woningcorporaties op 2 oktober 2020 een webinar over de relatie tussen commissarissen en accountants van woningcorporaties.

Uitgangspunt voor het webinar was de VTW handreiking ‘Spel met meerwaarde, de relatie tussen de RvC, het bestuur en de externe accountant’ met 12 aanbevelingen voor de praktijk.

De stuurgroep en de VTW hebben in 2020 onderzocht in hoeverre commissarissen en accountants van corporaties met deze 12 aanbevelingen aan de slag zijn gegaan.

In het webinar zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd en werd er door enkele experts gereflecteerd op deze resultaten.

Het Programma van het webinar zag er als volgt uit:

  • 10:00 - 10:10 uur - Welkom/inleiding door dagvoorzitter Ben Spelbos (commissaris en oud partner PwC)
  • 10:10 - 10:20 uur - Presentatie belangrijkste onderzoeksresultaten door Albert Kerssies (directeur VTW) en Johan Scheffe (beleidsmedewerker NBA)
  • 10:20 - 10:35 uur - Reflectie op onderzoeksresultaten door accountant Lizan Goossens Kloek (partner Deloitte en voorzitter NBA Stuurgroep woningcorporaties)
  • 10:35 - 10:50 uur - Reflectie op onderzoeksresultaten door commissaris Andre Loogman
  • 10:50 - 11:00 uur - Pauze
  • 11:00 - 11:15 uur - Reflectie op onderzoeksresultaten door commissaris Margot Scheltema
  • 11:15 - 11:55 uur - Discussie, vragen en antwoorden
  • 11:55 - 12:00 uur - Afsluiting door Ben Spelbos