Toelichting op NEN Richtlijn ISO 26000

Het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN) publiceerde in 2010 de vertaling van de internationale richtlijn ISO 26000 Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.

De richtlijn legt uit wat mvo betekent en helpt organisaties bij de toepassing in de praktijk. Aangegeven wordt hoe mvo in de organisatiestructuur kan worden ingebouwd en voor welke thema’s gekozen kan worden. De richtlijn is ook voor mkb-ondernemingen bedoeld.

ISO 26000 biedt een goed kader om mvo te concreet te maken. Volgens deze richtlijn ligt het startpunt voor elke organisatie in het begrijpen wat mvo inhoudt en het betrekken van belanghebbende partijen bij het proces.

Principes, kernthema’s en onderwerpen

Bij de inrichting van het mvo-proces gelden de volgende principes: de bereidheid om rekenschap af te leggen, transparant zijn, ethisch gedrag vertonen en respect hebben voor de belangen van betrokken partijen, de rechtsorde, internationale gedragsnormen en mensenrechten. ISO 26000 splitst mvo vervolgens op in zeven kernthema’s: het bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidspraktijk, milieu, eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenheden en gemeenschap. Het bestuur van de organisatie is het centrale raamwerk dat de zes andere thema’s verbindt. Elk kernthema is op zijn beurt weer onderverdeeld in een aantal concrete onderwerpen, 37 in totaal. Voor meer informatie wordt verwezen naar de NBA-brochure Duurzaam ondernemen.

Zelfverklaring over mvo

ISO 26000 biedt de mogelijkheid om een zelfverklaring over mvo te publiceren, waarin de onderneming aangeeft hoe zij de richtlijn in de praktijk brengt. NEN heeft hiervoor de praktijkrichtlijn 9026 Handleiding zelfverklaring ISO 26000 (NPR 9026) ontwikkeld en een speciaal publicatieplatform ingesteld, waarop de zelfverklaringen te lezen zijn.