NBA-platform Integrated Reporting

Het NBA-platform Integrated Reporting (IR) is bedoeld als multidisciplinair platform voor informatie-uitwisseling en discussie. Hieruit kunnen weer nieuwe initiatieven of projecten voortvloeien.

Terugkerende thema’s zijn mvo, niet-financiële informatie en geïntegreerde rapportage (integrated reporting). Het platform volgt actief de ontwikkelingen binnen Europa  en de rest van de wereld. Op het gebied van geïntegreerde rapportage is vooral de International Integrated Reporting Council (IIRC) actief.

Het platform komt tweemaal per jaar bij elkaar bij de NBA. Het is breed samengesteld en bestaat uit accountants en niet-accountants.

Deelnemers

  • Openbare accountants: Udeke Huiskamp (Deloitte), Hugo Hollander (EY), Marc van Alebeek (PwC) en Stefan van Sabben (IMC namens SRA)
  • Intern accountants: Marcel van Dijk (Rabobank Nederland)
  • Accountants in business: Koos Boering (Syntens)
  • Overheid: Dick de Waard (RUG), Linda Strijker (Algemene Rekenkamer), Geertje van Oirschot (Audit Dienst Rijk) en Margo Verreck-Stam (Ministerie van EZ)
  • Andere organisaties: Martijn Bos (Eumedion), Teresa Fogelberg (GRI), Erwin van Overbeek (MVO Nederland), Ingeborg Boon (NEN) en Jennifer Iansen-Rogers (ERMCVS)

In het thema Externe verslaggeving vindt u meer informatie over integrated reporting.

Contact

Paul Hurks RA Secretaris NBA-platform Integrated Reporting 020 301 0 262