Mvo-verslaggeving en de rol van de accountant

Mvo ofwel duurzaam ondernemen staat volop in de belangstelling door wereldwijde vraagstukken op het gebied van mensenrechten, klimaatverandering en grondstoffenschaarste. Consumenten worden kritischer, de overheid koopt duurzaam in en grote bedrijven stellen duurzaamheidseisen aan hun toeleveranciers.

Waarom mvo- / duurzaamheidsverslaggeving?

Ondernemingen worden hierdoor gestimuleerd open te zijn over hun prestaties op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Ook binnen het mkb! Goede communicatie tussen organisaties en stakeholders is van belang, zodat informatie op de gebruiker is afgestemd.

Mvo-verslaggeving en rol accountant

Niet-financiële verslaggeving als term wordt niet veel gebruikt. Meer bekende termen zijn: mvo-verslaggeving, duurzaamheidsverslagen, Triple P- (people-planet-profit), CSR- (corporate social responsibility) en ESG- (economic, social and governance) reporting.

Gebruikers van mvo-verslagen hebben behoefte aan betrouwbare informatie. Net als bij financiële informatie kan de accountant hier een rol vervullen. Dit kan variëren van het stimuleren van mvo-bewustwording, het adviseren over informatiesystemen tot het verstrekken van zekerheid (assurance) bij mvo- / duurzaamheidsverslagen. Hierbij zal de accountant vaak in multidisciplinair verband samenwerken met andere professionals.

Mvo in het mkb en de mkb-accountant

Veel mkb-bedrijven zijn bezig met de invulling van mvo, zonder dat ze een bewust beleid hierin voeren. Vaak hebben ze goed advies nodig om de volgende stap te kunnen zetten; het zichtbaar maken van hun prestaties aan de buitenwereld. Hier ligt een rol voor de mkb-accountant.

Voor mvo in het mkb is een aparte webpagina opgezet, met een brochure over de rol van de mkb-accountant, een mvo-film en relevante externe links.

NBA-activiteiten

Naast bovenstaande specifiek op het mkb gerichte activiteiten heeft de NBA de volgende initiatieven ontplooid:

De Kristalprijs; een jaarlijkse prijs voor de beste mvo-verslaggeving die de NBA samen met het ministerie van Economische Zaken uitreikt. De Kristalprijs is de de hoofdprijs van de Transparantiebenchmark.

Sinds 2006 is niet-financiële informatie (NFI) een permanent aandachtsgebied van de NBA.

Integrated reporting

Een geheel nieuwe ontwikkeling is geïntegreerde rapportage (integrated reporting). Hierin geven organisaties samengevat weer hoe zij duurzaam opereren en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn.

In het thema Externe verslaggeving vindt u meer informatie over integrated reporting.

Contact

Usha Ganga (324x324)
Mw. Usha Ganga RA Secretaris werkgroep ESG Assurance 020 3010 403