CFO Kristalontbijt

Speciaal voor genodigden organiseert de NBA op donderdag 5 september het CFO Kristalprijsontbijt.

Achtergrondinformatie

Klimaatverandering wordt het grootste groeirisico?

Het CFO-ontbijt dient om elkaar te informeren over hoe bedrijven hiermee omgaan. Hoe hebben grote bedrijven dit thema opgepakt? Wat betekent dit voor de keten? Wat zijn de grootste uitdagingen voor grotere transparantie en invloed op beleid en verdienmodel? Zijn organisaties voldoende voorbereid om de (financiële) gevolgen van klimaatverandering in beeld te krijgen? Met andere woorden: is er een goede samenwerking tussen de afdelingen Sustainability, Risk en Finance om de fysieke en transitie-gerelateerde kansen en risico’s in kaart te brengen in termen van strategie en beleid, maar ook concreet in prognoses, bestuursverslag, balanswaarderingen en toelichtingen?

 

Gebaseerd op onderzoek

Voor investeerders en beleggers speelt het klimaatrisico een rol van betekenis in de keuze voor investeringen. Organisaties moeten dan ook veel meer aandacht besteden aan de wijze waarop zij hun stakeholders inzicht geven in de klimaatrisico’s die zij lopen, de financiële gevolgen ervan en de betekenis van de transitie voor de organisatie. Kansen en risico’s gerelateerd aan klimaatverandering vragen steeds meer de aandacht van de CFO’s in nagenoeg elke sector.

 

Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Op initiatief van de G20 en de Financial Stability Board (FSB) heeft de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) aanbevelingen gedaan die inmiddels (2019) steeds breder worden gehanteerd (Europese Commissie, Centrale Banken). De aanbevelingen zijn gericht op grotere transparantie over klimaatgerelateerde financiële risico’s in verslaggeving. Beleggers en centrale banken hebben informatie over de klimaatgerelateerde risico’s en kansen, zowel fysiek als transitie-gerelateerd, nodig voor hun investeringsbeleid. Dit vereist dat organisaties uitleggen hoe ze omgaan met de identificatie en het managen van financiële risico’s van klimaat op vier belangrijke aspecten: governance, strategie, risicobeheer en indicatoren & doelen.

 

De Kristalprijs

De thematiek is een belangrijk aspect in de Transparantiebenchmark en de Kristalprijs. De Kristalprijs is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Deze prijs wordt tweejaarlijks op basis van de Transparantiebenchmark uitgereikt aan het bedrijf met de beste MVO-verslaglegging, geselecteerd door een Panel van Deskundigen en de Kristaljury. In het tussenliggende jaar is er een selectie van de meest transparante voorbeelden op een specifiek thema. Het thema 2018 was ‘ketentransparantie’. Doel is organisaties te stimuleren om meer aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen en de rapportage hierover te verbeteren.

 

 

Tijdschema

07.30 u.                        Ontvangst en ontbijt

08.00 u.                        Discussiebijeenkomst

09.30 u.                        Einde bijeenkomst

Locatie

Glazen Zaal
Prinsessegracht 26
2514 AP Den Haag