Rol accountant bij cliëntonderzoeken banken

De NBA krijgt regelmatig vragen over de (mogelijke) rol of betrokkenheid van de accountant bij door banken uit te voeren cliёntonderzoek(en). Deze onderzoeken, ook wel Know Your Customer (KYC-)onderzoeken genoemd, moeten banken uitvoeren in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

Met onderstaande vragen en antwoorden leggen we de mogelijke betrokkenheid van accountants uit bij cliёntonderzoeken die door banken worden uitgevoerd in het kader van de Wwft.

Die betrokkenheid kan uiteenlopen van concrete opdrachtverstrekking van de cliёnt aan de accountant, maar kan ook betrekking hebben op het vergezellen van de cliёnt bij overleggen hierover tussen cliёnt en bank.

Waar moet de accountant vooral op letten indien deze betrokken wordt bij dergelijke onderzoeken? 

FAQ's

Heeft u een andere vraag?

  • Heeft u een vraag over dit onderwerp, neem dan contact op met Rob Schouten, r.schouten@nba.nl.
  • Heeft u een vraag over een ander onderwerp, neem dan contact op met de Helpdesk vaktechniek.