NBA Handboek Samenstellingspraktijk

7 januari 2019 - In de nieuwste versie van het NBA Handboek Samenstellingspraktijk zijn de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving opgenomen. Het betreft de invoering van de NV NOCLAR, enkele aanpassingen in de NVKS, de vaststelling van NBA-Handreiking 1140 ("De NVKS in vraag en antwoord"), en de wijzigingen in de Wwft.

Met name de wijzigingen in de Wwft dienen, los van het handboek, goed te worden bestudeerd en doorgevoerd. Deze regelgeving is niet door de NBA opgesteld en wordt ook niet door de Raad voor Toezicht getoetst. Maar ieder accountantskantoor moet aan de nieuwe Wwft voldoen.

In het NBA Handboek Samenstellingspraktijk zijn basisregels opgenomen die het toetsingskader vormen waar kantoren aan moeten voldoen. Wanneer het kantoor zich houdt aan deze basisregels is het kantoor compliant.

Met dit handboek worden met name kleine kantoren met uitsluitend samenstellingsopdrachten ondersteund. Het geeft deze kantoren een goede basis voor kantoorkwaliteit en daarmee voor de toetsing.