Gidsen en handboeken

Op deze pagina kunt u de verschillende handboeken en brochures downloaden.

Oranje lijn

NBA Handboek Samenstellingspraktijk 

Voor kleine kantoren met uitsluitend samenstellingsopdrachten heeft de NBA als voorbeeld het Handboek Samenstellingspraktijk geschreven. Hiermee willen het NBA-bestuur en de Commissie MKB deze kantoren een goede basis geven voor kantoorkwaliteit en daarmee voor de toetsing.