PACK PE-KE

Voor accountants  die controle-opdrachten uitvoeren in kleine, niet-complexe organisaties hebben NEMACC en NBA Pack PE-KE geschikt gemaakt voor gebruik door Nederlandse accountants. Pack PE-KE (PE-KE staat voor Petites Entités - Kleine Entiteiten) is een softwaretoepassing die is ontwikkeld door de Franse beroepsorganisatie van accountants (CNCC) en inmiddels ook door de Belgische beroepsorganisatie (IBR) aan haar leden ter beschikking wordt gesteld.

Pack PE-KE is bedoeld om de accountant een hulpmiddel te bieden, gebaseerd op de internationale controlestandaarden (ISA’s), om zo:

  1. de stappen in het controleproces bij kleine, niet-complexe bedrijven te structureren; en
  2. het vastleggen van de uit te voeren controlewerkzaamheden te vergemakkelijken.

Dit doet het door een aantal vragenlijsten, werkformulieren en controlestandaarden in Microsoft Excel en Word aan te bieden.

De toepassing is gebouwd rond een schema dat een overzicht verschaft alle stappen in het controleproces bij een kleine huishouding en een relatie legt tussen de verplichtingen uit de controlestandaarden en de uit te voeren (en vast te leggen) werkzaamheden. Een accountant die met kennis van zaken de toepassing gebruikt, zal die werkzaamheden uitvoeren en documenteren die in het kader van de desbetreffende controleopdracht relevant zijn, niet meer maar ook niet minder.

Bestellen (alleen voor leden via MijnNBA)