1.4 Invloeden van de bedrijfsactiviteiten

Navigatie

Direct naar Modules: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 

Wilt u de positieve en negatieve effecten van de mkb-onderneming van uw klant inzichtelijk maken? Download een leeg formulier dat u samen met uw klant kunt invullen.

Invloeden van bedrijfsactiviteiten kunnen zowel intern als extern optreden en kunnen positief of negatief zijn. Interne invloeden zijn bijvoorbeeld gericht op medewerkersmoraal, reputatie, omzet en geldstromen. Wanneer u uw klant wilt ondersteunen in het blijvend ontwikkelen en verbeteren van de onderneming is het waardevol om inzicht te krijgen in de mogelijke invloeden als gevolg van de bedrijfsactiviteiten Externe invloeden kunnen betrekking hebben op zaken als klanttevredenheid, merk-loyaliteit, het milieu of de maatschappij. Positieve invloeden zorgen voor een waardetoevoeging aan het desbetreffende kapitaal. Negatieve invloeden zorgen voor een waardevermindering van het kapitaal.

Voorbeeld

Effecten

Mkb-ondernemer A

Interne invloeden:

Groothandelsbedrijf A heeft sinds 2004 een nieuw HR-programma. Er is in dit programma veel aandacht voor ontwikkelkansen van medewerkers en voor een goede balans tussen werk en privé. Ook nodigt A zijn medewerkers vaak uit voor een dag vol externe sportactiviteiten. Sinds 2004 is de medewerkersmoraal enorm verbeterd.

Externe invloeden:

In de loop der jaren zijn de milieuvoorschriften scherper geworden en zijn er beperkingen opgelegd aan het produceren van hout. Groothandelsbedrijf A koopt mede hierdoor alleen nog gecertificeerd hout in. Een consequentie hiervan is dat de prijs die A betaalt per kuub hout aanzienlijk is gestegen.

Positieve invloeden:

Groothandelsbedrijf A heeft goed inzicht in de verschillende vormen van kapitaal die belangrijk zijn voor zijn bedrijfssucces. Bijvoorbeeld zijn specialistische medewerkers en zijn goede relaties met belanghebbenden. Door dit inzicht kan hij de verschillende vormen van kapitaal optimaal inzetten. Dit draagt bij aan de hoge kwaliteit die A levert en daarmee aan een hogere omzet.

Negatieve invloeden:

Innovatie is nog geen speerpunt binnen de onderneming van A. Hierdoor heeft A vaak het nakijken wanneer de concurrentie met innovatievere manieren komt om hout te bewerken. A kan hierdoor opdrachten mislopen en daarmee ook omzet.