De modules

De 7 modules helpen u en uw klant een duidelijk beeld te geven van wat geïntegreerd denken en rapporteren in de praktijk is. Om de toegevoegde waarde van geïntegreerd denken en rapporteren te zien, kunt u het beste alle modules in volgorde doorlopen.  Apart kunt u de modules ook gebruiken. Bij iedere module vindt u een praktijkvoorbeeld hoe een ondernemer en zijn accountant invulling hieraan geven. Deze invulling staat niet vast en verschilt per klant. Het gaat om een aanpak die aansluit bij de persoonlijkheid van de ondernemer en de aanpak van de accountant.

Een eerste verkenning – gebruik de startmodule

Gaat u voor het eerst het gesprek aan met uw klant en wilt u niet direct de diepte in op de individuele modules? Gebruik dan de Startmodule waarin u een samenvatting vindt van relevante informatie per module.

Voorbeelden

Door te klikken op een bepaalde module krijgt u een uitgebreide toelichting over hoe u met uw klant aan de slag kunt. Bij iedere module horen concrete vragen die u met uw klant kunt beantwoorden. Als voorbeeld is bij iedere module een uitwerking van deze vragen door een fictieve onderneming opgenomen. Tot slot zijn voor iedere module handige formats te downloaden die u samen met uw klant kunt invullen.