Waarnemingsovereenkomst

Accountants zijn op grond van hun beroepsregels verplicht een waarnemingsovereenkomst te sluiten. Dit om zo de continuïteit van de dienstverlening aan de klant veilig te stellen in geval van een calamiteit. Maar als die calamiteit zich voordoet, wat treft de waarnemer dan aan en hoe kan hij zo goed mogelijk op zijn situatie worden voorbereid?

Op basis van een aantal gesprekken met accountants die hebben waargenomen (of die in veel situaties als waarnemer zijn aangewezen) is een aantal praktische tips in kaart gebracht waarmee de accountant, maar ook de waarnemer, zijn voordeel kan doen.

Belangrijkste tip:

Doe niet alleen een beroep op de waarnemer als de nood het hoogst is. Ga regelmatig (maar minimaal eens per jaar) met hem om tafel zitten. Spreek uw kantoororganisatie met hem door, laat hem de kwaliteit van uw dossiers beoordelen. Gebruik hem als klankbord, als co-piloot.

Download het artikel 'Waarnemer als co-piloot'