Risicomanagement voor het mkb

Een mkb-ondernemer wil graag zijn ondernemingsdoelen realiseren. Op weg naar die doelen komt hij echter allerlei situaties ('bedreigingen') tegen die een risico kunnen inhouden dat hij zijn doelen uiteindelijk niet (of slechts ten dele) realiseert. NEMACC heeft een methode ontwikkeld voor het beheersen van die risico’s (‘risicomanagement’).

5 Componenten

De risicomanagementmethode bestaat uit vijf componenten:

  1. risicobeheersing,  waarbij doelstellingen en risicoanalyse aan de orde komen;
  2. beheersingsmaatregelen,  waarbij de maatregelen worden besproken om met risico’s om te gaan;
  3. informatie en communicatie, waarbij de factor ‘informatie’ binnen risicomanagement wordt belicht;
  4. bewaking, waarbij de effectiviteit van de eerdere maatregelen wordt geëvalueerd;
  5. beheersingskader, waarbij het bredere kader van de organisatie wordt besproken.

De door NEMACC ontwikkelde methode maakt risicomanagement bespreekbaar. Daardoor wordt de mkb-ondernemer zich zowel bewust van de risico’s die hij loopt als van de kansen die hij kan benutten.

Handleiding en werkschrift

De methode bestaat uit een handleiding en een werkschrift. De handleiding is zo geschreven dat de mkb-accountant het gesprek goed kan voorbereiden, de risico-dialoog geordend kan laten verlopen en op basis van het gesprek aantekeningen kan maken. Het werkschrift faciliteert het gesprek met de ondernemer en geeft een basis voor het deugdelijk vastleggen van de bevindingen ten behoeve van het gemeenschappelijke beeld over de effectiviteit van risicomanagement van de mkb-accountant en de mkb-ondernemer.