Reputatieonderzoek

Reputatie mkb-accountants
Cees van Riel, hoogleraar bedrijfscommunicatie aan de Erasmus Universiteit heeft in opdracht van NEMACC onderzoek gedaan naar reputatie van mkb-accountants. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: een literatuuronderzoek en gesprekken met twee focusgroepen. 

Literatuuronderzoek
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat onderzoekers niet altijd een onderscheid maken tussen mkb-accountants en accountants in het algemeen. In diverse literatuuronderzoeken komt wel de mening van ondernemers aan de orde, maar vaak is niet duidelijk of zij mkb-ondernemers zijn. Het literatuuronderzoek toont aan dat  mkb-ondernemers het persoonlijke contact met hun (mkb-) accountant waarderen. Ondernemers zijn in het algemeen positief over de professionaliteit van accountants en de wijze waarop zij de vertrouwelijkheid van informatie respecteren. Toch geven zij aan accountants maar een mager zesje. 

Focusgroepen
In de focusgroepen kwamen mkb-ondernemers aan het woord die gebruik maken van de diensten van een (mkb-)accountant. Zij verwachten van hun accountant dat hij hun markt kent en hen ongevraagd adviseert. Hoe hoger het ervarings- en opleidingsniveau van de mkb-ondernemer, hoe meer hij ook van zijn (mkb-)accountant verwacht. Mkb-ondernemers hebben een zeer positief beeld van hun eigen accountant. Over de accountants werkzaam bij grote kantoren zijn hebben zij een aanzienlijk negatiever beeld. 

Lees het rapport Reputatie-onderzoek mkb-accountants ยป