Integrated reporting

Integrated thinking en integrated reporting gaan over het denken en rapporteren inzake meer dan uitsluitend financiële aangelegenheden. Daarbij wordt een koppeling gelegd tussen enerzijds de strategie, de governance en de financiële prestaties van een bedrijf en anderzijds de sociale, duurzame en economische context waarin dat bedrijf opereert.

NEMACC heeft onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen voor mkb-ondernemers om actief met integrated thinking en integrated reporting aan de slag te gaan.

Lees meer hierover in de onderzoeksrapportage

Stappenplan

Bij geïntegreerde verslaggeving gaat het niet alleen om de financiële rapportage van een bedrijf. De nadruk wordt vooral gelegd op de samenhang tussen de bedrijfsstrategie, het bedrijfsmodel, de omgeving, de risico's en kansen en de financiële en niet financiële prestaties van een bedrijf, waarbij de blik gericht is op de toekomst. Ook de MKB-accountant kan in dit traject een belangrijke (advies)rol vervullen.

Met behulp van het door NEMACC ontwikkelde stappenplan kan de mkb-accountant zijn klant op weg helpen met geïntegreerde verslaggeving.

In deze brochures krijgt u inzicht in de stappen die doorlopen moeten worden

De stappen uit het stappenplan zijn ook uitgewerkt in 7 online modules. De accountant kan deze modules samen met zijn klant doornemen. De modules zijn zelfstandig te gebruiken. Afhankelijk van de situatie van de klant kan ervoor worden gekozen om een, meerder of alle modules met door te nemen.  

Bekijk de online modules »