Geluk van Accountants

Werkgeluk  en  algemeen  geluk  zijn  belangrijk  doordat  ze samenhangen met minder verloop, minder ziekteverzuim en betere werkprestaties. NEMACC heeft onderzocht hoe gelukkig accountants zijn. 

Werkgeluk  en  algemeen  geluk  zijn  belangrijk  doordat  ze samenhangen met minder verloop, minder ziekteverzuim en betere werkprestaties. NEMACC heeft onderzocht hoe gelukkig accountants zijn. Uit dat onderzoek komt naar voren dat accountants, in termen  van  geluk  en  levenstevredenheid,  met  ruim  een  7,8  net  iets  boven  het Nederlandse gemiddelde scoren. Accountants zijn in vergelijking met de rest van de beroepsbevolking in Nederland meer tevreden met hun financiĆ«le situatie, hebben meer autonomie op het werk en een hoger opleidingsniveau. Deze aspecten zorgen er gedeeltelijk voor dat accountants bovengemiddeld op geluk en levenstevredenheid scoren. Accountants zijn daarentegen minder tevreden met hun reistijd naar het werk, vrije tijd en hebben minder sociale contacten. Deze aspecten drukken het geluk en de levenstevredenheid van accountants ten opzichte van het gemiddelde van de rest van de beroepsbevolking. Meer details uit het onderzoek leest u in onderstaande onderzoeksrapportage.  

Hoe gelukkig bent u?

Wilt u weten hoe gelukkig u zelf bent? Of hoe gelukkig uw personeel is? Vul dan de onderstaande zelfevaluatie in (of laat uw medewerkers die invullen)!  U ziet dan ook hoe de scores zich verhouden tot die van de rest van de Nederlandse beroepsbevolking en op welke aspecten wellicht bijsturing gewenst is.

Kleuren balonnen (600x375)