Druk van de regelgeving

Naar aanleiding van signalen dat de regelgeving in de praktijk tot bepaalde knelpunten leidt, heeft NEMACC in het najaar van 2012 een enquête gehouden onder de leden van de NBA. Uit dit onderzoek komt onder andere naar voren dat de regels voor het kantoor (voor het kwaliteitssysteem) belastender worden gevonden dan die voor het uitvoeren van de opdracht. Accountants bij kleinere organisaties voelen dat meer dan accountants bij grotere organisaties. Bovendien hebben met name accountants van kleinere organisaties behoefte aan (meer) duiding van de regelgeving. 

Download onderzoek naar de druk van de regelgeving voor accountants »