Cloudcomputing

Ook mkb-accountants krijgen bij hun cliënten steeds vaker te maken met een situatie waarin de geautomatiseerde gegevensverwerking “in de cloud” plaatsvindt. Om de accountant bij zijn dienstverlening aan deze cliënten behulpzaam te zijn is er voor cliënten een flyer ontwikkeld waarin de basisbeginselen en belangrijkste aspecten (voordelen en aandachtspunten) van cloudcomputing nader worden uiteengezet. 

Download de flyer cloudcomputing

Tevens is onderzocht  wat de invloed van door cliënten gebruikte cloudcomputing is op de werkzaamheden van de accountant. In een uitgebreide onderzoeksrapportage wordt daarbij cloudcomputing gekarakteriseerd als “uitbestede automatisering” en wordt per type opdracht (samenstellen, beoordelen en controleren van de jaarrekening) geïnventariseerd op welke wijze cloudcomputing de werkzaamheden van de accountant beïnvloedt.

Download de onderzoeksrapportage naar de gevolgen van cloudcomputing

De resultaten van het onderzoek zijn ook samengevat in een praktische brochure. 

Download de brochure de mkb-accountant en cloudcomputing