Businessmodel van het mkb-accountantskantoor

De markt voor het mkb-accountantskantoor is aan het veranderen. De vraag is hoe de accountants, als ondernemer, daarop inspelen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kantoren kiezen voor een geleidelijke verandering, waarbij het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) een grote rol speelt.

Zij richten zich daarbij in feite op het verbeteren van het bestaande businessmodel en niet zozeer op het vernieuwen of drastisch veranderen van het bestaande businessmodel. Een nieuw businessmodel invoeren is niet eenvoudig en zal doorgaans niet zonder externe begeleiding kunnen worden gerealiseerd.

Het vereist dat de leiding van het accountantskantoor hiervoor open staat. Dat dit tot zeer succesvolle ontwikkelingen kan leiden, blijkt uit de vijf praktijkvoorbeelden die in het onderzoek uitgebreid in kaart zijn gebracht. 

NEMACC-rapport Businessmodel-innovatie in de accountancy ยป