Geluk van Accountants

Gelukkige medewerkers presteren over het algemeen beter dan niet-gelukkige medewerkers. Zij vormen de basis vormen voor een gezonde organisatie. In gelukkige organisaties is minder ziekteverzuim, minder personeelsverloop en een hogere productiviteit. Tegen deze achtergrond onderzoekt NEMACC het antwoord op de volgende vragen: Wat kenmerkt een gelukkige accountant en hoe is het geluk van accountants gerelateerd aan hun werkprestatie en intentie om de sector te verlaten?

Startdatum: juli 2018

Einddatum: december 2018