Data-analyse

De snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie gaat niet voorbij aan de mkb-accountant. Waar in het verleden de focus lag op grootboek en sub-grootboeken, kunnen nu alle geregistreerde transacties van een klant worden betrokken in de analyse (process mining) met het koppelen aan externe data in het verschiet (big data). In de vakpers en uit diverse scripties van studenten blijkt dat accountants graag willen, maar niet goed weten hoe ze data-analyse effectief kunnen inzetten in hun praktijk.

Nationaal en internationaal is er behoefte aan concrete praktijkcases over de effecten van data analyse in de accountantspraktijk. Welke traditionele werkzaamheden kan de accountant verminderen of weglaten? Welke nieuwe mogelijkheden bieden de uitkomsten uit de analyses? Centrale probleemstelling is daarom het aantoonbaar maken dat data-analyse effectief bijdraagt aan de business propositie van de MKB accountant. De voornaamste huidige producten van de accountant in het MKB – samenstellen en controleren – zijn daarbij het startpunt.

Startdatum: februari 2017

Einddatum: juni 2018