Continuous reporting

Continuous reporting is het op frequente basis rapporteren van tussentijdse cijfers of managementinformatie. Gegeven de voortschrijdende digitalisering, waardoor administraties van steeds hogere kwaliteit worden, wordt het steeds eenvoudiger om tussentijdse cijfers aan de klant te verstrekken.

In dit kader is NEMACC een onderzoek gestart naar de vraag (a) welke werkzaamheden minimaal moeten worden uitgevoerd om te komen tot een betrouwbare tussentijdse rapportage, (b) welke werkzaamheden de mkb-accountant al tussentijds kan doen om het samenstelproces effectief te laten verlopen en (c) welke eisen worden gesteld aan de tussentijdse rapportering. Daarnaast wordt onderzocht (d) welke kansen het tussentijds rapporteren biedt voor de mkb-accountant. De mkb-accountant kan de informatie immers op andere wijze aanbieden en/of analyses toevoegen waardoor hij de klant actief ondersteunt in de bedrijfsvoering. Op die manier kunnen ook adviessignalen eerder worden geconstateerd.

Het onderzoek zal naar verwachting nog voor de zomer van 2019 kunnen worden afgerond.