Assurance in het mkb

Een van de assurancediensten die accountants van oudsher aanbieden is de (wettelijke dan wel vrijwillige) controle van de jaarrekening.  Er zijn evenwel veel meer assurancediensten die door accountants aangeboden kunnen worden. Allerlei ontwikkelingen (bijvoorbeeld op het gebied van integrated reporting, horizontaal toezicht en technologie) bieden de mkb-accountant mogelijkheden voor assurancetoepassingen.

Het onderzoek “assurance in het mkb” richt zich op die nieuwe assurancemogelijkheden voor de mkb-accountant. Daartoe zal allereerst een inventariserend onderzoek worden uitgevoerd naar de huidige en mogelijke voor de Nederlandse accountantspraktijk nieuwe producten.

Dat onderzoek zal zich vooral ook richten op een aantal toonaangevende landen om ons heen. Vervolgens zal, aan de hand van een aantal geïndentificeerde potentiële nieuwe assuranceproducten worden nagegaan welke behoefte daaraan bij de Nederlandse klanten bestaat.

Het literatuuronderzoek in een aantal toonaangevende landen is eind 2017 afgerond. Het heeft geresulteerd in zestien mogelijke assurancediensten voor mkb-accountants in Nederland. De onderzoeksrapportage is opgenomen in het documentatiecentrum van NEMACC. Er wordt nagegaan in hoeverre NEMACC voor bepaalde van deze assurancediensten met concrete handvatten kan komen.

Startdatum project: najaar 2015

Einddatum project: najaar 2018