Finance- en accountancyopleiding als katalysator van de nieuwe economie

Hoe kunnen we toekomstige financiële professionals en accountants goed voorbereiden op de nieuwe economie? Welke kennis hebben zij nodig en hoe moet hun opleiding er dan uitzien?

Deze vragen die kwamen op 13 mei uitvoerig aan de orde op het congres: De financiële en accountantsopleidingen in de nieuwe economie. Een initiatief van het Het Groene Brein; wetenschappers voor een duurzame economie, met als keynotesprekers: Jan Hommen en Prins Carlos de Bourbon de Parme.

Community of Practice

Een jaar lang hebben professionals uit de financiële en accountancysector samen met hogescholen en universiteiten gewerkt aan vernieuwde curricula voor de hogere financiële en accountantsopleidingen in ons land, de zogenoemde Community of Practice (CoP). Deze samenwerking heeft geleid tot de publicatie: Financiële en Accountantsopleidingen voor de Nieuwe economie (FAN). Het congres vormde de afsluiting van de samenwerking, maar er komt een vervolg.

Conclusie en vervolgstappen

De community (CoP FAN) is klaar om te beginnen, luidde de slotconclusie van de conferentie. Doel en ambities zijn geformuleerd en partijen gemobiliseerd. Ambities om de nieuwe economie beter te integreren in de finance- en accountancyopleidingen. Belangrijke vervolgstappen zijn: 

  • het ontwikkelen van praktische tools voor en het trainen van competenties voor het hoger financieel en accountantsonderwijs.
  • het ontwikkelen van maatwerk business cases voor gebruik in de opleiding.
  • het in overleg met uitgevers en werkgevers in de financiële sector nagaan of en hoe onderwijs- en lesmateriaal kan worden vernieuwd.
  • bij- en nascholing van docenten.

Dit zijn stappen die uiteindelijk ook zullen leiden tot een versnelling van het veranderingsproces bij bedrijven, door stageprogramma’s als bron van nieuwe kennis in te zetten. Een ideale manier van leren voor zowel studenten als bedrijven.

Oproep

CoP FAN doet een oproep aan organisaties (werkgevers, opleidingsinstituten en anderen) om mee te doen in het leveren van bijdragen in de vervolgstappen van het CoP FAN-programma. U kunt zich aanmelden bij Paul Hurks via het oproepformulier.

Onderwijsvernieuwing NBA

De NBA voert in internationaal verband overleg met International Integrated Reporting Council (IIRC) over de vraag op welke manier het gedachtegoed aansluit bij benodigde veranderingen in het onderwijs voor accountants. NBA sluit zich aan in een werkgroep van de IIRC die gericht is op het ontwikkelen van een <IR>-Syllabus.