NBA-handreikingen voor de mkb-praktijk

Een NBA-handreiking wordt uitgebracht als blijkt dat er behoefte bestaat aan een nadere uitleg op de toepassing van regelgeving in een bepaalde situatie. Hierbij wordt de regelgeving (wetten, verordeningen en nadere voorschriften) in onderling verband geplaatst.

Hieronder vindt u een overzicht van handreikingen die relevant zijn voor accountants in het mkb:

Status NBA-handreikingen

Een NBA-handreiking beoogt accountants nadere aanwijzingen te geven ter zake van een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep. Verwacht wordt dat accountants kennis nemen van deze aanwijzingen en deze overwegen voor zover relevant voor de opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in de aanwijzingen. Deze publicatie heeft niet de status van beroepsreglementering.

Oproep

Bent u van mening dat een bepaalde actuele kwestie een NBA-handreiking nodig heeft, of is regelgeving over een specifiek onderwerp in NV COS of in overige regelgeving u niet duidelijk? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar: a.houwaart@nba.nl.