COMPact - MKB Compliance Tool

Wanneer is mijn kantoor compliant en waar vind ik de voor mij relevante regelgeving? Hoe zorg ik dat compliance aan accountantsregelgeving regelmatig op de agenda van mijn kantoor blijft staan? 

Uit onderzoek onder accountants werkzaam op kantoren zonder eigen vaktechnisch bureau, blijkt dat zij graag voorkomen dat updates in wet- en regelgeving worden gemist of te laat worden opgepakt. Accountants twijfelen wel eens of er gedurende het jaar ‘genoeg is gedaan om compliant te zijn’. De nieuwe MKB compliance tool van de NBA creëert overzicht op compliance-gebied en biedt gestructureerde, gefilterde taken met achterliggende informatie vanuit de geldende accountantsregelgeving. Dat voorkomt zoekwerk. De naam voor deze tool is: COMPact - COMPliance en hierop ACTeren.

COMPact 1200x550.jpg

De tool biedt een overzicht van compliance taken voor je kantoor en de mogelijkheid om taken gedurende het jaar toe te delen aan collega’s, als die er zijn. Want ook éénpitters-kantoren  krijgen met de tool een steun in de rug. De tool ondersteunt de discipline rond compliance en draagt bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 

Oranje lijn

5 redenen om deze tool te gebruiken als mkb-kantoor

1.    De tool biedt een handig overzicht van accountantsregelgeving waaraan structureel moet worden voldaan als mkb-kantoor. Dit schept rust in de organisatie. 
2.    Het structureel op de agenda plaatsen van compliance binnen het kantoor bevordert de goede beroepsuitoefening van de mkb-accountant.
3.    Het structureel op de agenda plaatsen van compliance binnen het kantoor vormt een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van de dienstverlening van de mkb-accountant. 
4.    Via doorklikmogelijkheden heb je relevante wet- en regelgeving, NBA-Handreikingen, -brochures en -tools tot je beschikking.
5.    Nieuwe of gewijzigde accountantsregelgeving verschijnt op de homepage van de tool. 

Oranje lijn

Gebruik van de tool

Deze tool is een soort task-manager waardoor de doelgroep inzicht krijgt in de taken die zij op jaarbasis moet voltooien om compliant te zijn met de accountantsregelgeving. De beheerder van de tool kan taken toebedelen aan medewerkers van het kantoor (van secretaresse tot kantooreigenaar). Daarna krijgen de medewerkers berichten om tijdig de aan hen toebedeelde taken uit te voeren. Binnen de taken biedt de tool doorklikmogelijkheden naar wet- en regelgeving en beschikbare NBA-handreikingen, brochures en tools. Zo staat compliance regelmatig op de agenda van uw kantoor.

Oranje lijn

Aanmelden voor COMPact

Meld je als kantoor aan voor COMPact via onderstaande link. Na Inschrijving beoordeelt Team COMPact de aanmelding om te voorkomen dat kantoren dubbel worden aangemaakt. Na bevestiging kan je direct aan de slag met COMPact.

Oranje lijn

COMPact Webinar 6 februari 2024 

Om gebruikers wegwijs te maken met de toepassing en de inrichting van COMPact vond op 6 februari een webinar plaats. Vier sprekers verzorgden het webinar.

  • Voormalig voorzitter MKB Commissie Steef Visser vertelde over de behoefte aan ondersteuning bij compliance-taken voor kleinere mkb-praktijken.
  • Voorzitter van de vakgroep COMPact John Weerdenburg van Auxilium sprak over de vakgroep die de vaktechnische borging van COMPact verzorgt en over de bruikbaarheid van de tool met het oog op toetsingen van de Raad van Toezicht.
  • Age Lammers, projectmanager en tester van het eerste uur gaf uitleg over de technische functionaliteiten van COMPact en hoe je die gebruikt in de praktijk.
  • En tot slot ging programmamanager MKB van de NBA Annette Houwaart in op de keuzes die je kunt maken bij de implementatie van de tool in je eigen kantoor.

Als je het webinar niet hebt kunnen bijwonen of nog een keer wil bekijken, dan kun je het webinar terugkijken.

Contact

Age Lammers (324x324)
Age Lammers Projectleider COMPact