Publieke Managementletters voor de commerciƫle vastgoedsector

zeg-waar-het-op-staat.PNG

Tweede publieke managementletter

Sinds het uitbrengen van het eerste rapport over de vastgoedsector 'Zeg waar het op staat' is veel veranderd: er is sprake van recordbeleggingen in vastgoed, huren en waardes stijgen, in bepaalde onderdelen van de sector is zelfs sprake van te weinig aanbod en ook de banken en andere financiers doen weer volop mee. Hoewel de vastgoedsector normaliter gekenmerkt wordt door een cyclische beweging van hoogte- en dieptepunten, doet de opgaande trend zich al enige jaren voort. Dit leidt onvermijdelijk tot de vraag wanneer het volgende keerpunt wordt bereikt, want niet alle problemen in de sector zijn opgelost: er is nog steeds sprake van hoge transactiewaarden, een ondoorzichtige markt, grote financieringsrisico's, potentieel hoge rendementen en grote verliezen, forse geldstromen en subjectieve waarderingen met een grote mate van schattingsonzekerheid. 

Download

Eerste publieke managementletter

Op basis van zes signalen doet de NBA in de Publieke Managementletter 'Zeg waar het op staat' een aantal aanbevelingen voor de vastgoedsector en de eigen leden. De structurele leegstand van kantoren is alleen aan te pakken door een bredere samenwerking van alle betrokken partijen. Naast een coƶrdinerende rol van de overheid is een kritische en proactieve houding van alle marktpartijen een absolute vereiste.

De NBA adviseert daarnaast taxateurs om eenduidige en internationale richtlijnen te hanteren bij de waardering van commercieel vastgoed. In taxatierapporten moeten alle risico's worden benoemd en gekwantificeerd. Verder wordt aandacht gevraagd voor duurzaamheid, goed ondernemingsbestuur, fraudepreventie en risicomanagement.

Accountants die binnen de vastgoedsector actief zijn moeten beschikken over specifieke kennis van en inzicht in het vastgoedbedrijf en haar specifieke bedrijfsrisico's. Ook moeten ze duidelijker rapporteren over hun bevindingen.

Er is ook een verkorte versie beschikbaar: Hoofdpunten uit de publieke managementletter over het commercieel vastgoed.

Download