Uw pensioen is onzeker

De recente verbetering van de dekkingsgraad van pensioenfondsen vormt geen garantie voor de waardevastheid of nominale hoogte van toekomstige pensioenen.

Pensioenfondsen berekenen hun dekkingsgraad op basis van schattingen en veronderstellingen over ontwikkelingen tot in de verre toekomst en dat maakt pensioenuitkeringen per definitie onzeker. Deelnemers aan pensioenregelingen moeten daarom beter worden voorgelicht over onzekerheden rondom hun (toekomstig) pensioen en de risico's die zij lopen. Dat schrijft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in een open brief aan de pensioensector.

Uw pensioen is onzeker beeld

Het is van belang dat deelnemers in een pensioenregeling goed inzicht wordt gegeven in toezeggingen, verwachtingen en risico's. Het bestaande Uniform pensioenoverzicht (UPO) voorziet onvoldoende in deze informatiebehoefte. De NBA pleit voor een meer relevante, uniforme informatievoorziening naar deelnemers, waarbij hetzelfde format wordt gebruikt door zowel pensioenfondsen als verzekeraars.

Pensioenfondsen werken met schattingen en veronderstellingen omtrent toekomstige ontwikkelingen, tot wel zestig jaar vooruit, over rendementen op hun beleggingen, inflatieontwikkeling en levensverwachtingen. Een schatting over een zo lange periode betekent ook onzekerheid, stelt de NBA. Pensioengerechtigden moeten weten hoe groot de kans is dat er geen sprake zal zijn van een waardevaste of nominale pensioenuitkering. Deze kans varieert van jaar tot jaar, ook als dekkingsgraden op enig moment weer hersteld zijn.

De open brief van de NBA omvat nog enkele andere signalen aan pensioenfondsen.
Het bestuur van een pensioenfonds met een dekkingsgraad kleiner dan honderd procent dat niet overgaat tot het korten van pensioenuitkeringen, moet dit verantwoorden aan de deelnemers die nog niet gepensioneerd zijn. In zo'n situatie keert het pensioenfonds immers meer uit aan gepensioneerden dan op dat moment naar evenredigheid aan vermogen aanwezig is.
Ook adviseert de NBA om voorgenomen wijzigingen in pensioencontracten eerst aan een uitvoerbaarheidstest te onderwerpen.

De open brief 'Uw pensioen is onzeker' is de uitkomst van het project Kennis Delen in de pensioensector van de NBA. 

Naast het Nederlandse rapport is ook een Engelse versie beschikbaar, hiervoor verwijzen we naar de webpagina Programme Sharing Knowledge.