Succes in farma en biotech vereist flexibel businessmodel

Life Sciences bedrijven moeten meer aandacht besteden aan een flexibel business model en aan fiscale risico’s. Lange looptijden voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten leveren extra risico’s en hoge kosten op. Dit maakt vooral nieuwe bedrijven in deze sector kwetsbaar. Snelle groei dwingt hen tot tijdig aanpassen van  strategie, business model en financiering. Dat stelt de beroepsorganisatie van accountants NBA, in een publieke managementletter over Life Sciences “Tussen wetenschap en ondernemerschap”.

Life sciences

Topsector

De Topsector Life Sciences bestaat volgens de recent verschenen Monitor Topsectoren uit bijna 2500 ondernemingen in de farmacie en biotechnologie (biofarma) en in de medische technologie. De sector heeft een totaalomzet van ruim 18 miljard euro en biedt werk aan 35.000 mensen. Nieuwe producten in deze sector vragen vaak een lange ontwikkeltijd, met tegelijk een kleine kans op succes. Vooral bij startende life sciences bedrijven wordt het succes bepaald door een flexibel business model. Technologische vooruitgang, demografische ontwikkelingen en de rol van opkomende landen zijn daarbij van grote betekenis voor de ondernemingsstrategie.

Jaarrekening

Gezien de noodzaak van externe financiering bij snelle groei kiezen ook kleinere farma- en biotechbedrijven vaak al vroeg voor het laten controleren van de jaarrekening. Door het risicoprofiel hebben financiers en andere belanghebbenden in de sector ook behoefte aan een uitgebreider jaarverslag. Naast de jaarrekening gaat het daarbij om het meten van prestaties, voortgang in  onderzoek en ontwikkeling, kwaliteit van risicomanagement en continuïteit. Dat vraagt van accountants een verruiming van het blikveld naar niet-financiële en toekomstgerichte informatie.

Fiscale regels

Bij grotere biotech- en farmabedrijven vragen vooral fiscale regels om extra aandacht. Daarbij spelen zaken als fiscale aanloopverliezen en de problematiek van transferpricing voor internationaal opererende bedrijven. De maatschappelijke discussie hierover maakt het fiscaal beleid tot een strategisch onderwerp met een reputatierisico. Dit vereist een stevige verankering van de belastingfunctie in het bedrijf.

Publieke management letters

De publieke management letter over Life Sciences is onderdeel van een reeks publicaties van de NBA, waarin signalen en aanbevelingen aan sectoren worden afgegeven. Eerder zijn publieke managementletters uitgebracht over o.a. Zorg, Vastgoed, Glastuinbouw, Gemeenten, Goede doelen, Transport & Logistiek en het MBO onderwijs.