Energietransitie dwingt tot flexibeler ondernemingsmodel

Energiebedrijven moeten kritisch kijken naar de houdbaarheid van hun ondernemingsmodel. De overgang naar duurzame energieproductie vraagt bestuurders om actief na te denken over toekomstscenario’s, nieuwe partnerships en alternatieve financiering. Dat stelt de beroepsorganisatie van accountants NBA in het rapport “Sturen op datastroom”, gericht op de energiesector.

windmolens.jpg

De energiesector maakt een turbulente ontwikkeling door naar meer duurzame energieproductie. Ook wordt de sector steeds meer informatiegericht. Goede ICT en databeheer zijn daarom cruciale factoren voor succes. De klant verandert van een passieve ‘aansluiting’ naar een actieve en kritische consument, die vaker van leverancier wisselt. Ook de regelgeving verandert en wordt steeds internationaler van karakter. Meer dan voorheen is dus sprake van een onzekere toekomst.

Energiebedrijven moeten daarom kritisch kijken naar hun strategie en positie in de energieketen. Dat geldt zowel voor energieproducenten als voor handelaren, leveranciers en netbeheerders. De energiesector biedt momenteel werk aan 67.000 mensen en heeft een totale productiewaarde van 67 miljard euro.   

Andere rol accountant 

Binnen de ondernemingsstrategie moet er oog zijn voor de snel veranderende regelgeving binnen en buiten Nederland. Ook de waardering en financiering van de activa in de jaarrekening is een aandachtspunt. Door de energietransitie, de overcapaciteit in de markt en de toenemende decentralisatie ontstaan specifieke waarderingsvraagstukken.

De publicatie benadrukt dat accountants werkzaam voor de energiesector meer dan ooit naar de toekomst moeten kijken en hierover tijdig in gesprek gaan met de bestuurders en toezichthouders. De lopende discussie over de rol van het  bestuursverslag sluit hier naadloos op aan.

Publicatie

De uitgave “Sturen op datastroom”  is gepresenteerd op de Energeia Energy Day 2016. De publicatie is onderdeel van een reeks publieke managementletters van de NBA, waarin signalen en aanbevelingen aan de maatschappij worden afgegeven. Eerder zijn onder andere publicaties uitgebracht over Vastgoed, Glastuinbouw, Gemeenten, Goede doelen, Transport & Logistiek, het MBO onderwijs, Life Sciences, Banken, Zorg en Horeca.

Download