NBA pleit voor langere invoertermijn nieuwe wetten

De NBA wil dat de invoertermijn voor nieuwe wet- en regelgeving wordt verruimd naar vier maanden om invoeringsproblemen te verkleinen. Dit schrijft zij in een open brief aan de Eerste en Tweede Kamer die vandaag wordt gepubliceerd.

kamerzetels.jpg

De NBA zou deze langere invoertermijn graag terugzien in een volgend regeerakkoord. Ook beveelt zij aan om nieuw beleid vooraf beter te toetsen op uitvoerbaarheid en zij roept accountants  op om vanuit hun maatschappelijke rol en expertise actief mee te denken bij de totstandkoming van nieuw beleid.

De laatste jaren zien accountants een groeiende praktijk ontstaan waarbij de snelle invoering van nieuwe wet- en regelgeving meer aandacht lijkt te krijgen dan de uitvoerbaarheid ervan. Nieuw beleid wordt op korte termijn ingevoerd waarbij definities nog onduidelijk zijn, betrokken sectoren weinig tijd krijgen om de regels in hun administratie op te nemen en het onduidelijk is hoe ze gecontroleerd moeten worden. Voorbeelden zijn de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, de decentralisaties in het sociaal domein of de Wet normering topinkomens .

Deze invoeringsproblemen ontstijgen regelmatig het niveau van ‘kinderziekten’. De administratieve lasten van invoering, verantwoording en controle komen fors hoger uit dan vooraf begroot. Hierdoor neemt de mogelijkheid om de nieuwe wet- en regelgeving vanaf het eerst uur goed uit te voeren navenant af.

Politieke partijen wisselen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 volop ideeën uit over nieuw beleid. De NBA wil middels de open brief nadrukkelijk aandacht vragen voor een tijdige totstandkoming van nieuw beleid.

Download