Goed doel, goed verhaal

Goede doelenorganisaties moeten meer inzicht geven in hun prestaties en de bereikte maatschappelijke effecten van hun handelen.

Goed doel goed verhaal

Donateurs willen weten of hun geld goed wordt besteed en effect heeft gehad. Omdat prestaties en effecten vaak moeilijk meetbaar zijn, is openheid extra belangrijk. Dat stelt de Publieke Managementletter van de NBA voor de goededoelensector.

Open zijn over risico's en mislukte projecten

Over risico’s die aan projecten zijn verbonden moeten goede doelenorganisaties duidelijker communiceren. Door inzichtelijk te maken welke risico’s er zijn weten gevers wat ze mogen verwachten. Het jaarverslag van goede doelen moet zich daarom meer richten op maatschappelijke effecten. Geen lange beschouwingen over de eigen organisatie, maar compacte en relevante informatie over prestaties en effecten. “Goede doelen moeten ook open zijn over risico’s, tegenvallers en mislukte projecten”, aldus Frans van der Wel, voorzitter van de Signaleringsraad van de NBA. “Maar geef dan gelijk aan wat ervan is geleerd en hoe het in de toekomst anders moet”.

Uitdaging in de goededoelensector

Ook voor de accountant ligt in de goededoelensector een uitdaging. Het publiek verwacht dat die niet alleen iets zegt over de cijfers, maar ook instaat voor de juistheid van het jaarverslag. De NBA vindt het belangrijk dat de accountant bij goede doelen een bredere invulling geeft aan zijn maatschappelijke rol en niet alleen de jaarrekening controleert.

PML 'Goed doel, goed verhaal'

De publieke managementletter 'Goed doel, goed verhaal' is aangeboden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Centraal Bureau Fondsenwerving, op 13 december in Utrecht. De NBA bracht eerder publieke managementletters uit over Verzekeringen, Zorg, Pensioenen, Vastgoed, Glastuinbouw en Gemeenten en een discussierapport over Toon aan de Top.