Perspectief na corona

Standpunt: De NBA pleit voor een herstartkrediet voor levensvatbare bedrijven en een ruimere terugbetalingsregeling bij de overheid na de coronacrisis. Aflossen van de lening start in dit scenario vanaf 1 januari 2022 en ondernemers krijgen 60 maanden de tijd voor terugbetalen van de lening in plaats van de nu 36 maanden.

Corona (600x375)

Wij zijn van mening dat ondernemers niet alleen tijdens de pandemie hulp moeten krijgen van de overheid, maar dat er ook perspectief moet worden geboden na corona. De ondernemer kan regie nemen op een aantal vlakken waar men zelf invloed op heeft, maar ook de overheid en de accountant kunnen een belangrijke rol spelen.

Alle steunmaatregelen helpen de mkb-ondernemers op de korte termijn, maar uiteindelijk moeten de uitgestelde betalingen betaald worden. Het is dus belangrijk om te kijken hoe na corona, wanneer regelingen stoppen en terugbetalingen starten, de ondernemer overeind blijft. De NBA heeft vijf aanbevelingen opgesteld voor ondernemers, overheid en accountants om mkb-ondernemers perspectief te bieden na de coronacrisis:

  • Overheid: faciliteer herstart levensvatbare bedrijven
  • Ondernemers: verkrijg financieel overzicht en maak een herstartplan
  • Ondernemers: neem tijdig maatregelen om erger te voorkomen
  • Ondernemers: saneer schulden en/of stop op tijd
  • Accountants: ga in gesprek met ondernemers over ontstane schulden.

Accountant
De NBA roept accountants op om met de ondernemer in gesprek te gaan over de ontstane schulden en de consequenties daarvan, zowel zakelijk als privé. Als accountant kun je helpen bij het opstellen van een herstartplan, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose. Bespreek discontinuïteit op het moment dat de ondernemer daar nog iets mee kan doen. Zodat zowel de onderneming als de ondernemer persoonlijk, met zo min mogelijk schade uit de crisis komen.

Overheid

  • Start later met terug betalen: laat ondernemers niet op 1 juli of 1 oktober 2021 starten met terugbetalen van hun uitgestelde betalingen. Geef ondernemers wat meer lucht en ruimte en start met verplicht aflossen op 1 januari 2022.
  • Spreiding van terug betalen: de spreiding van schuldenaflossing aan de overheid over 60 maanden in plaats van 36 maanden, maakt voor een groter aantal levensvatbare bedrijven de kans op een succesvolle herstart aanzienlijk groter.
  • Herstartlening: een borgstelling door de overheid kan voor ondernemingen die in beginsel levensvatbaar zijn, maar zich al zwaar in de schulden hebben gestoken en geen toegang meer hebben tot reguliere financiering ruimte geven voor een herstart.