Clubs zonder weerstand

Voetbal en betaaldvoetbalorganisaties staan permanent in de publieke belangstelling. Ook al bedraagt het aandeel van de sector Betaald Voetbal in het bruto binnenlands product maar een half procent, zij speelt vanuit maatschappelijk perspectief in de voorhoede van de samenleving. Veel mensen hebben betrokkenheid bij voetbal: als (amateur)speler bij een club, als supporter van een van de (amateur)clubs of als vrijwilliger bij een (amateur)club.

Voetbal muurtje (600x375)

Mede door de grote nadruk op de sportieve prestaties zijn clubs financieel kwetsbare organisaties. Een promotie of degradatie, wel of geen Europees voetbal spelen en de mogelijkheid of onmogelijkheid om spelers te kopen of verkopen heeft grote sportieve en financiële effecten. Al verschillende jaren achter elkaar is er bij veel clubs sprake van een negatief exploitatieresultaat vóór transferopbrengsten, terwijl deze opbrengsten jaarlijks variëren. Dit zorgt voor een zeer wisselend nettoresultaat met in veel gevallen een minimaal of zelfs negatief eigen vermogen. Het ontbreken van eigen vermogen is bedreigend voor het voortbestaan van veel clubs. Te denken valt aan het schuiven met geldstromen (liquiditeit), het open staan voor onbekende financiers en in het uiterste geval een (dreigend) faillissement. Bij veel supporters, die met hart en ziel verbonden zijn aan hun club, ontstaat dan grote onrust. Bij de betrokken gemeente, vaak als eigenaar van het stadion of de grond en via leningen al nauw betrokken bij de club, ontstaat grote druk om 'de club te redden'.

Negen aanbevelingen

De belangrijkste boodschap van de in mei 2019 verschenen open brief van de NBA met als titel 'Clubs zonder weerstand' is dat clubs hun financiële strategie dienen te herzien.

Clubs en KNVB doen er goed aan om financieel niet alleen te sturen op de beschikbaarheid van geld voor het lopend seizoen, maar ook op een structureel positief resultaat in de toekomst. Dit is in het belang van de financiële stabiliteit van de individuele club en daarmee ook van de sector. Dit vereist naast een andere financiële strategie bij veel clubs vooral financiële deskundigheid bij leiding en toezichthoudende organen. De externe accountant die controles uitvoeren bij de clubs, worden opgeroepen hieraan bij te dragen.

In de open brief staan in dit kader negen aanbevelingen centraal:

Clubs
1. Realiseer een positief eigen vermogen
2. Voer financiële scenario-analyses uit
3. Verlaag uw afhankelijkheid van niet te beïnvloeden kosten en baten 
4. Transferopbrengsten zijn meestal geen resultaat uit normale bedrijfsvoering
5. Zorg voor een goed werkende governance

KNVB
6. Vereis dat clubs een positief eigen vermogen hebben

Accountants
7. Neem deel aan de jaarlijkse bijeenkomst over het KNVB-controleprotocol
8. Ga in gesprek met de interne toezichthouder
9. Toets kwetsbaarheden bij de beoordeling van continuïteit